CAD CAM MEETING 2018

PŘÍLIV NOVÝCH CAD/CAM TECHNOLOGIÍ

Stomateam

Digitalizace oborů stomatologie probíhá překotným tempem: Nové přístroje, technologie, materiály, softwarové aplikace a klinické postupy zaznamenáváme v rychlém sledu.

V. ročník konference CAD CAM MEETING 2018

Přerov

hotel Jana

7.-8.9.2018

Stomateam-prerov

INFORMACE: http://www.cadcammeeting.cz/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s