(CZ) T-Scan NOVUS “KONEC HÁDÁNÍ VAŠEHO STOMATOLOGA – Skutečné kontakty zubů při skusu”

Základní informace pro pacienty 
digitální vyšetření skusu přístrojem T-Scan NOVUS

TekScan_2841_14278

Co znamená vyšetření zubního skusu pacienta? (okluze / artikulace)

Zjistit sílu skusu pacienta na styčných plochách jednotlivých zubů bylo po dlouhá léta prakticky nemožné. K jeho posouzení se tak dodnes používá artikulační papír nebo vosky. Ani jedna z těchto metod však přesně nezměří čas ani sílu skusu. Zhodnocení výsledků u artikulačního papíru nebo vosků tak bývá do značné míry postaveno jen na subjektivním úsudku lékaře.

Znát rozložení žvýkacích sil na jednotlivé zuby je přitom velmi důležité. Při skousnutí může být skus nestabilní, způsobit bolest, odlomení části zubní výplně, onemocnění dásní, ztráty zubů, bolesti hlavy a poruchy čelistního kloubu.

Spolehlivé řešení tak přinesl až přístroj T-Scan® určený speciálně pro analýzu skusu (tzv. okluzní analýza).Unikátní patentovaná technologie vyvinutá ve spolupráci s prestižními Massachusetts Institute of Technology (MIT) a U.S. Dental University poskytuje data, která umožňují zubařům lépe zhodnotit a posoudit skus pacienta.
S trochou nadsázky by se dalo říci, že zhotovovat výplně a implantáty bez předchozí okluzní analýzy je podobné jako seskok padákem bez padáku.

Pro koho je vyšetření nezbytné?
Trpíte bolestmi hlavy, bolestí čelistí, krku a bolesti ramene, máte zkušenosti s častými problémyústní dutiny nebo skřípání zubů, praskla Vám zubní korunka? To vše jsou příznaky, které lze snadno vyřešit v ordinaci zubního lékaře. Je třeba posoudit původ bolesti hlavy a dalších zubních bolestí, důvodů poškození zubu. S pomocí digitální počítačové analýzy skusu, která je bezbolestná, bude během několika minut odhalen původ nesnází.
Jak nyní stomatolog zjistí skutečné zubní kontakty (okluzy) při skusu pacienta?
Bohužel dosud běžnými postupy nelze zjistit s přesností vůbec. Dosud se v ČR běžně – standardně používá klasická metoda, pouze u zhotovených zubních náhrad, kdy stomatolog po provedeném zákroku – nasazení (korunka, fazetka), vyzve pacienta kousnout do artikulačního “kopírovacího” papírku, který pouze označí “dotyk zubu” barvou. Nicméně je to pouhý otisk, který jen označí, že zde došlo k dotyku zubu při skusu. Následně zkouší, přibrušováním atd., váš subjektivní pocit při skusu. Tato metoda neurčí skutečnýoptimální zubní skus.
V kterém zubním odvětví je třeba znát přesné údaje o skusu pacienta?
V téměř všech odvětvích zubní stomatologie. Základem každého zjištění skutečného stavu chrupu, by mělo být komplexní vyšetření, tzn. i při preventivní prohlídce min. 1x v roce. U nového pacienta v ordinaci je jistě nezbytné zjistit v jakém stavu je nejen optickým zjištění, připadně rentgenovým snímkem, stav zubů a skusu, který by do budoucnosti mohl být překážkou nebo důvodem vzniku některých zubních defektů.
NEZBYTNÝ POMOCNÍK :
ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE
ORTODOCIE
ESTETICKÁ STOMATOLOGIE
ZUBNÍ IMPLATOLOGIE
DENTÁLNÍ HYGIENA
Je vyšetření stavu skusu vhodné u dětí?
Velikost senzoru neumožňuje vyšetření skusu dětí. Vyšetření je určeno pro dospělé pacienty kdy je chrup již plně vyvinutý.
Jsou i jiné dostupné metody analýzy zubního skusu?
V současnosti ne. Tato celosvětově patentovaná technologie se používá od roku 1986

Co je stomatologický diagnostický přístroj T-Scan® ?  (digitální analýza skusu)

Unikátní patentovaná technologie vyvinutá ve spolupráci s prestižními Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Tufts University poskytuje data, která umožňují zubaři lépe zhodnotit a posoudit skus pacienta.
cropped-tscan_prague-w.jpg
Dnes tento přístroj používají stomatologové v renomovaných klinikách nejen při aplikaci zubních implantátů, ale také při zhotovování výplní, můstků, korunek a fazet. Technologie T-Scan® je pro ně neocenitelným pomocníkem, který při diagnóze pacientova skusuneomylně ukáže, co je a co není správně.
Jaká je historie přístoje T-Scan®?
Patentovaná technologie americké firmy Tekscan Inc., z Bostonu je jedním s produktů této firmy, která se jako jediná umožní digitální analýzu (dynamika – tlak – čas). Společnost vyrábí nabízí odlišné typy senzorů k měření i pro jiné obory. (automobilový průmysl, zvěrolékaře, orthopedii) již od roku 1985.
Lze T-Scan® Senzor použít opakovaně?
Ano může. Senzor může Váš stomatolog použít při dalších Vaších návštěvách ke kontrole změny stavu Vašeho skusu, který se může během roku změnit. Senzor založí do Vaší osobní kartotéky.
T-Scan NOVUS
Bezbolestné vyšetření
Jaké údaje jsou zaznamenány?
Přesné zaznamenání procentuálního zatížení jednotlivých zubů nebo implantátů.
Precizní záznam “předkontaktů” zubů, včetně chybných kontaktů při skusu pacienta.
Identifikace chybných funkcí skusu pacienta. Diagnóza muskulárních hyperfunkcí, taktéž úhybné pohyby dolní čelisti.
Jaké informace obdrží pacient?
2D výtisk aktuální stavu zubního skusu, tak jak je k dispozici stomatologovi na jeho obrazovce počítače.
screenshotscreenshot3
Hradí zdravotní pojištovna v ČR vyšetření zubního skusu?
V ČR zdravotní pojištovna úkon sice “hradí”, nicméně stomatologové nevyužívají, resp. neví zda mohou používat, a tím, že nemají jistotu zda by byl úkon proplacen, raději se nezajímají o tento typ vyšetření. “Zubní skus pacienta, s pomocí artikulačních (kopírovacích) papirku, hádají subjektivně”
Údaje z VZP (všeobecné zdravotní pojištovny)*
00901 resp. 00946 – Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce – PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA (1x ročně, v průběhu těhotenství 2x)
00902 resp. 00946 – Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku (1x ročně)
00937 Artikulace chrupu
0080041 Registrace funkčních poloh mandibuly
* v současnosti pouze na tyto typy stomatologických úkonů. *Údaje bez záruky
Jaká je cena tohoto vyšetření pokud nelze využít v rámci zubního ošetření hrazeného zdravotního pojištění?
Ceny se liší podle kvality poskytovaných služeb stomatalogického zařízení. Cenotvorba není nijak omezena. Je podstatný rozdíl zda je vyšetření pouze preventivního charakteru k odhalení některých skrytých vad, nebo zda vyšetření je již součastí náročnějších zákroků léčby. Pokud stomatolog v průběhu zhotovení např. korunky, fazety, implantátu, ortodontické léčbě, kontroluje stav skusu bude cena pravděpodobně součástí celkové ceny stomatologických prací zákroku. Pokud se jedná o speciální vyřešení při defektu skusu / artikulace, specialistou, zde bude cena stanovena extra. Informujte se u svého stomatologa.
Vyšetření u dentální hygienistky
Běžnou praxí je dnes poskytování předběžného výsledku skusu prostřednictvím dentální hygieny, předtím než pacient vyhledá stomatologa. Jednoduchý výsledek vyšetření, který v podobě výtisku pacient obdrží, upozorní pacienta na možný zubní defekt a umožní tak pacientovi včas rezervovat odborný termín u svého stomatologa. Doporučujeme vytisk analýzy vzít sebou pro stomatologa v případě, že nepoužívá T-Scan, tak aby se více zaměřil na vyznačené oblasti zubních defektů skusu.
 TS-softare
Cena základního vyšetření prostřednictvím dentální hygienistky se pohybuje od 500 – 1.000Kč
Ptal jsem se svého zubaře, nic o takové možnosti vyšetření neví?
Důvodů může být samozřejmě mnoho. Předpokládáme, že poté co jste se zeptal/-a, již zjištoval podrobnosti o vyšetření zubního skusu. V opačném případě je to dáno pravděpodobně odborným nezájmem stomatologa. Informace o “digitální analýze okluze” jsou pravidelně zveřejňovány v odborných mediích pro stomatology v ČR včetně odborných uživatelských seminářů. Neumíme více ovlivnit odborný postoj stomatologa. Stomatologové v ČR jsou celoživotně odborně vzděláváni v nových technologiích a materiálech, prostřednictvím své oborové komory, které usnadňují jejich práci, ale i umožnují předcházet budoucím zubním defektům u pacientů. Stomatologie je nejprogresivněji se rozvíjející odvětví díky moderním dostupným technologiím, které umožňují  včasné, efektivní a cenové dostupné stanovení postupu léčby pacienta. Je to Váš svobodný výběr lékaře, toto platí i pro stomatologa a jeho dalšího vzdělávání!
cadcam (ts)
Distributor zařízení pro stomatology – CAD&CAM TECHNOLOGIES s.r.o. (Prague)CAD&CAM Technologies s.r.o.